Activitatea judiciară


Activitatea judiciară în cadrul Autorității este realizată de Direcția juridică a ANI, care reprezintă Autoritatea în apărarea actelor de constatare emise de către inspectorii de integritate și contestate de către subiecți în instanța de judecată, precum și alte litigii. (informație reactualizată în martie 2022)

Activitatea juridică ce vizează cauzele contravenționale este asigurată de către Inspectoratul de Integritate care pornește cauze contravenționale și emite procese verbale cu privire la contravenții.