Regulamente şi formulare


Conceptul de creare a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică

Regulament cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică


Conceptul de creare a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale

Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale


Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate,

Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr.5.


Strategia de comunicare a Autorității Naționale de Integritate


Codul de conduită și etică a angajaților Autorității Naționale de Integritate


Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului disciplinar


Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate.   Versiunea română   Versiunea rusă    
 


Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea  funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorității Naționale de Integritate
 


Regulament privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică     Versiunea română          


 
Formular declaraţie de avere și interese personale

Formular declarație privind declararea conflictelor de interese


Instrucţiunea privind completarea declaraţiei


Formular model al declaraţiei