Colegiul Disciplinar

                                                                                                            

                                                   Ce reprezintă Colegiul Disciplinar? 

Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate (în continuare Colegiul disciplinar) este o structură deliberativă, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, care are competența de a asigura cercetarea, atunci când este sesizată, a faptelor funcționarilor publici cu statut special (inspectorii de integritate) considerate ca abateri disciplinare și de a propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau clasarea cauzei, după caz.

                                  Cine face parte din componența Colegiului Disciplinar?

Colegiul Disciplinar este compus din 7 membri:

  • 2 reprezentanți ai Consiliului de Integritate (Mariana Timotin și  Mircea Roșioru);
  • 1 reprezentant din Serviciul securitate, audit și control al ANI (Ion Nicolaev);
  • 1 reprezentant din Direcția Juridică a ANI ( Sergiu Popov);
  • 1 reprezentant  din Direcția resurse umane și documentare al ANI (Viorica Cabac);
  • 1 reprezentant din mediul academic;
  • 1 reprezentant  din societatea civilă.

Mandatul de membru în cadrul Colegiului Disciplinar este de 4 ani. Colegiul disciplinar este condus de un președinte ales de către membrii Colegiului  prin majoritate de voturi ale membrilor desemnați, la prima ședintă, iar în calitate de secretar al Colegiului disciplinar este desemnat reprezentantul Serviciului securitate, audit și control al integrității din cadrul ANI. Nu poate fi membru în acest Colegiu, persoana care este soț sau are raporturi de rudenie până la gradul 3 sau de afinitate până la al doilea grad de rudenie, cu cel puțin unul din membrii Colegiului, a fost sancționat disciplinar și sancțiunea încă nu a fost stinsă sau cu antecendente penale nestinse.

Competențele și atribuțiile Colegiului Disciplinar pot fi vizualizate în Regulamentul de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 7 din 15 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al ANI.

Pentru a preveni situații de sancționare disciplinară, ANI a elaborat un Cod de conduită și etică pentru toate categoriile de angajați din cadrul Autorității, care stabilește expres regulile esenţiale de comportament şi de etică ale angajaţilor Autorității, astfel încât aceştia să respecte valorile profesionale şi morale, principiile şi normele de conduită în procesul exercitării atribuţiilor, precum şi contribuirea la prevenirea cazurilor de corupţie şi crearea unui climat de încredere între cetăţeni şi Autoritate.