Conducător al instituției de învățământ cu conflicte de interese