Declararea averii la încetarea/validarea mandatului de primar