Informaţii de contact


Date de contact:

Anticamera - 022 820 601

fax: - 022 820 602 

E-mail: info@ani.md


Conducerea  Autorităţii


Președinte – Rodica ANTOCI
Telefon: 022 820 601
 

Vicepreședinte – Lilian CHIȘCA
Telefon: 022 820 601
 

Subdiviziunile  Autorităţii


Inspectoratul de integritate – Ion Nicolaev
Telefon: 022 820 617
E-mail: ion.nicolaev@ani.md

Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor – Viorel Sochircă
Telefon: 022 820 619
E-mail: viorel.sochirca@ani.md

Direcția juridică – Sergiu Popov
Telefon: 022 820 614
E-mail: sergiu.popov@ani.md

Direcția resurse umane și documentare – Stepanida Draguțan
Telefon: 022 820 612
E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Direcția financiară și administrare - Emilia Ristic
Telefon: 022 820 630
E-mail: emilia.ristic@ani.md

Serviciul cooperare și relații cu publicul – Victor Moloșag
Telefon: 022 820 609
E-mail: victor.molosag@ani.md

Serviciul securitate, audit și control al integrității -
Telefon:
E-mail: 

Serviciul tehnologii informaționale – Viorel Bulimaga
Telefon: 022 820 603
E-mail: viorel.bulimaga@ani.md